The Turks of Bulgaria: History, Traditions, Culture
Anthony Georgieff; Bozhidar Aleksiev

44.99 лв.

Пътеводител за Османска България
Димана Трънкова и др.

34.99 лв.

A Guide to Ottoman Bulgaria
Dimana Trankova; Anthony Georgieff; Hristo Matanov

44.99 лв.