Важно !


Важно

Ако за първи път купувате електронна книга!


- Преди да закупите електронна книга с DRM защита, първо регистрирайте Adobe ID.

(Инструкции за регистрацията ще откриете тук)


Tази регистрация ще Ви бъде нужна за активиране на приложението за четене - Adobe Digital Editions (за компютър) и/или PocketBook Reader (за Android и iOS).


В противен случай има опасност да загубите предварително закупените файлове с DRM защита.


- След като се извърши плащане, Вие ще получите линк за сваляне на файла, който е с валидност до 30 дни.


***


- Това, което трябва да направите, накратко е в този ред:


1. Adobe ID регистрация -->


2. Инсталирате нужното приложение и въвеждате в него данните от регистрацията си -->


   За мобилни устройства - PocketBook Reader - за Android, както и версия за iOS


   За компютър - Adobe Digital Editions 


3. Изтегляте URLLink.acsm файла на e-книгата през поръчката си, отваряте го в приложението за четене и то изтегля, вече същинската е-книга.


***


За подробности, моля прегледайте и :

 

Използване на устройства с Android и iOS операционни системи

 

Инсталиране на софтуер за четене Adobe Digital Editions (за компютър)

 

 

Ако книгата няма допълнителна защита, то тя може да бъде свалена веднага и да бъде четена безпроблемно на преносими устройства или компютри.


Част от е-книгите имат DRM защита. Защитата се прилага тогава, когато е изрично изискана от издателите/авторите, и е свързана с ограничаване нерегламентираното разпространение на електронните им издания. Принципът на защитата е следният: правим си еднократна регистрация и получаваме Adobe ID. Оттук нататък, всяка защитена книга, която закупим, при първото си отваряне автоматично се „заключва“ към нашето Adobe ID (потребител). Когато след това я прехвърлим в друго устройство, системата сравнява данните и при съвпадение книгата се отваря.

 


Защитените книги могат да се отворят без такова ID, но само еднократно. В такъв случай правата се усвояват от "анонимен потребител", който оттук нататък системата счита за собственик на заглавията. В такъв случай губим възможност да използваме пълноценно книгите си. Ще можем да ги четем единствено на устройството, на което сме ги свалили и отворили първоначално. А данните на "анонимния потребител" реално са неизвестни - те са произволно генерирани от системата при отваряне на книгата. В момента, в който преинсталираме например софтуера за четене, Windows или пък си създадем и въведем вече реално Adobe ID, ще загубим дори и този "анонимен потребител", а оттам и възможността въобще да отворим книгата си отново.


При закупуването на такива защитени издания файлът, който изтегляте първоначално, е един Urllink.acsm файл. След като отворите файла с подходящото приложение/програма, ще получите и същинската книга. А самият *.acsm файл е най-общо казано "лицензът", чрез който на Вас се предоставя, съответно Вие придобивате правото, да използвате тази защитена е-книга.

 

- DRM защитените е-книги, в ePUB, или PDF формат са несъвместими с Amazon Kindle. Не подлежат и на конвертиране.


- DRM защитата е изключително по изискване на автора/издателя и е част от подписания договор за разпространение.


- Изпращането/получаването на защитени с DRM е-книги по начин различен от "потребителя лично изтегля файла от Adobe сървъра" е чисто технически невъзможно. Е-книгите се купуват и изтеглят единствено през сайта на книжарницата и Adobe сървъра. Не е възможно изпращане по имейл, защото това обезсмисля DRM защитата на е-книгата.