Академично писане за докторанти и постдокторанти
Йовка Тишева; Иванка Мавродиева

12.00 лв.

Мениджмънт на системите за сигурност
Аню Ангелов; Димитър Митрев

13.00 лв.

Вещно право. Учебно помагало
Гергана Боянова

15.00 лв.

Хербология
Тоньо Тонев; Мая Димитрова и др.

66.00 лв.

Криминология. Обща част (Учебно помагало)
Ралица Илкова и Иван Ранчев

23.00 лв.