Информатика
Доц. д-р Виолета Краева

12.00 лв.

Урология. Учебник за студенти по медицина
Ботьо Зозиков; Валери Марияновски и др.

18.00 лв.