Каква ни е Хекуба? За историята на философията
Цочо Бояджиев; Олег Георгиев; Калин Янакиев; Георги Каприев

14.00 лв.

Демостен и публичната реч
София Петрова

8.00 лв.

Магарето на Минерва
Ясен Захариев

10.00 лв.

Колибарски сънища
Борис Данков

9.00 лв.

Универсалиите срещу човека
Любомир Христов

9.00 лв.

Не е в наличност