-15% -15.00%
Данъчно право и процес Ч.2
Здравко Славчев
88.33 лв. Отстъпка- 15.00%

75.08 лв.

Особени данъчни производства
Здравко Славчев

12.00 лв.

Материално данъчно право
Здравко Славчев

22.00 лв.

Доказателствени средства по ДОПК
Здравко Славчев

12.00 лв.

Данъчната ревизия
Здравко Славчев

8.00 лв.

Доказване по данъчни дела
Здравко Славчев

10.00 лв.

Касация по данъчни дела
Здравко Славчев

12.00 лв.

Данъчно право: Специална част
Здравко Славчев

14.00 лв.

-10% -10.00%
Теория и практика по ДОПК
Здравко Славчев
48.00 лв. Отстъпка- 10.00%

43.20 лв.

Защита по ДОПК
Здравко Славчев

20.00 лв.

Предели на данъчната отговорност
Здравко Славчев

20.00 лв.

-10% -10.00%
Данъчно право и процес Ч.3
Здравко Славчев
55.44 лв. Отстъпка- 10.00%

49.90 лв.