Академично писане за докторанти и постдокторанти
Йовка Тишева; Иванка Мавродиева

12.00 лв.

Консервационна биология
Ричард Примак; Йордан Узунов; Бойко Георгиев

30.00 лв.

Банково дело
Проф. д-р Огняна Стоичкова; д-р Яким Китанов

12.00 лв.

Туристически ресурси на света
Велико Великов; Милена Стоянова

11.00 лв.

Въведение в счетоводството
Адриан Маринчев

12.00 лв.

Компютърна и мрежова сигурност
Станимир Станев

13.00 лв.

Основи на финансите (Учебно помагало)
Проф. Методи Христов

19.00 лв.

Устойчиво развитие на туризма
Михаил Михайлов

14.00 лв.