Държавата
Платон

25.00 лв.

Не е в наличност
Парменид
Платон

10.00 лв.

Метаморфози
Публий Овидий

29.00 лв.

Диатриби/ м.к.
Епиктет

22.00 лв.

Към себе си
Марк Аврелий

8.95 лв.

Диалози / Сенека
Луций Аней Сенека

18.00 лв.

Не е в наличност
Стихове (Сафо)
Сафо

10.00 лв.

Нравствени съчинения
Плутарх

16.00 лв.