Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.38/Февруари 2013

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.37/Януари 2013

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.35/Ноември 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.36/Декември 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.34/Oктомври 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.33/септември 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.31 - 32 /юли - август 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.30/юни 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.29/май 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.26/февруари 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.27/март 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Знание; бр.28/април 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Knowledge; бр.22/октомври 2011

6.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Knowledge; бр.23/ноември 2011

6.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Knowledge; бр.24/декември 2011

6.00 лв.