Статистика
Доц. д-р Георги Николов

15.00 лв.

Не е в наличност
Зимни математически състезания. Енциклопедия
Сава Гроздев; Христо Лесов

29.90 лв.

Статистика (сборник от задачи)
Доц. д-р Георги Николов

12.00 лв.

Информационни технологии в счетоводството
Доц. д-р Виолета Краева

12.00 лв.

Информатика
Доц. д-р Виолета Краева

12.00 лв.

Застрахователни продукти
Жельо Христозов; Павел Димитров

15.00 лв.