Право на Европейския съюз
Орлин Борисов

30.00 лв.

Финансово право
Здравко Славчев

30.00 лв.

Международно публично право
Орлин Борисов; Атанас Борисов

35.00 лв.

Съдебна практика: Закон за хазарта
Съставител Бисер Динев

38.00 лв.

Финансово право
Валери Димитров

25.00 лв.

Суверенитет и сигурност
Тодор Тодоров

15.00 лв.

Сборник съдебна практика на ВС и ВКС на Р България 1953-2008 г. Ч.1
Съставители Симеон Тасев и Владимир Тодоровски

32.00 лв.