Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Закон за интеграция на хората с увреждания. Правилник за прилагане на закона
Колектив

2.50 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Банкови нормативни актове
Колектив

9.90 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Търговски закон: Съдебна практика
Георги Стефанов

14.90 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на територията/от1.02.2005
Колектив

2.50 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Закон за акцизите: Тарифа за акцизите 2004 старо
Колектив

1.50 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Закон за корпор.подох. обл.2007/ В сила от 1.01.2007 г./старо
Колектив

3.90 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Социално и здравно осигуряване 2007: Сборник нормативни актове
Колектив

11.90 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрал върху сто

1.00 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Закон за Министерството на вътрешните + Правилник за прилагане на Закона за МВР

6.90 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Закон за устройство на територията. Закон за регионалното развитие

6.90 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Закон за данък върху добавената стойност/ Правилник за прилагане на ЗДДС
Колектив

5.90 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Административно-процесуален кодекс. Закон за административните нарушения и наказания

4.90 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Подзаконови нормативни актове по ЗУТ
Колектив

8.90 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Закон за управление на етажната собственост. Сборник нормативни актове 2013

4.90 лв.