Практическо ръководство по проектен мениджмънт
Ивелина Петкова, Красимира Георгиева

7.00 лв.

Професионална етика и туристическо поведение
Стойко Иванов; Милко Иванов

8.60 лв.

Избор А
Славян Радев

8.40 лв.

Избор А
Славян Радев

8.40 лв.

Съветите на Ярдар
Славян Радев

7.00 лв.