Не е в наличност
Плуване. Учебно помагало
Стефан Базелков, Иван Лазаров

6.50 лв.

Компютърни системи и мрежи
Станимир Станев

10.20 лв.

Тестове и задачи по счетоводство
Славена Стоянова

6.00 лв.

Въведение в туризма
Малчо Малчев, Велико Великов, Милена Стоянова

13.00 лв.

Осигуряване на системите за сигурност
Димитър Митрев, Румен Коджейков, Димитър Димитров

13.00 лв.

Управление на сложни системи
Димитър Митрев

13.00 лв.

Въведение в статистиката
Петко Димитров

13.00 лв.

География на туризма
Велико Великов; Милена Стоянова

13.00 лв.

Руски език Част 2
Колектив

13.00 лв.