Туризмът в балканските страни
Милена Стоянова, Ивайло Владев

15.00 лв.

Екология и сигурност
Делчо Каменов; Дарина Бъчварова; Александър Дойчинов

13.00 лв.

Русская литература XVIII век
Лила Мончева

10.50 лв.

Планетарна физика
Владимир Шкодров

13.00 лв.

Обща патология
Радослав Райчев, Иво Райчев

5.00 лв.

Практическа социоекология
Кольо Вачков

3.00 лв.

Океанология
Диана Кюркчиева

13.00 лв.