Лингвокультурология
Валентина Аврамова

10.00 лв.

Строеж на веществото
Георги Нейков

14.24 лв.

Природознание част 1
Диана Кюркчиева

6.90 лв.

Помагало по методика на обучението по история
Росица Ангелова, Габриела Калайджийска

7.00 лв.

-20% -20.00%
Koca Dunya
Хашим Акиф
4.00 лв. Отстъпка- 20.00%

3.20 лв.

Фонетична интерференция при типологично различни езици
Хашим Акиф, Бюлент Кърджалъ, Мерйем Салим, Татяна Чакълова

10.00 лв.

Древна история на българските земи
Неделчо Неделчев

13.00 лв.