Банково дело
Свилен Тонев

13.00 лв.

Компютърни системи и мрежи
Станимир Станев

10.20 лв.

Тестове и задачи по счетоводство
Славена Стоянова

6.00 лв.

Въведение в туризма
Малчо Малчев, Велико Великов, Милена Стоянова

13.00 лв.

Руски език Част 2
Колектив

13.00 лв.

Руски език Част 1
Ирена Костадинова, Марина Демирова

13.00 лв.

English on your own Part 2
Пепа Смядовска, Галабина Йорданова

13.00 лв.

Управление на сложни системи
Димитър Митрев

13.00 лв.

Бъдещи кризи и конфликти
Димитър Митрев

13.00 лв.

Въведение в статистиката
Петко Димитров

13.00 лв.