Фонетична интерференция при типологично различни езици
Хашим Акиф, Бюлент Кърджалъ, Мерйем Салим, Татяна Чакълова

10.00 лв.

Древна история на българските земи
Неделчо Неделчев

13.00 лв.

Туризмът в балканските страни
Милена Стоянова, Ивайло Владев

15.00 лв.

Русская литература XVIII век
Лила Мончева

10.50 лв.

Океанология
Диана Кюркчиева

13.00 лв.

Увод в плазмената астрофизика
Йорданка Пенева

13.00 лв.

Глобализация и сигурност
Генчо Сандев

13.00 лв.

Обща патология
Радослав Райчев, Иво Райчев

5.00 лв.