Строеж на веществото
Георги Нейков

14.24 лв.

Помагало по методика на обучението по история
Росица Ангелова, Габриела Калайджийска

7.00 лв.

Сигурност на организациите
Генчо Сандев

24.00 лв.

История на физическата култура
Росен Алексиев, Иван Лазаров

5.00 лв.

Топонимията на Преславско
Белчо Кръстев

7.00 лв.

Лингвокультурология
Валентина Аврамова

10.00 лв.

Фонетична интерференция при типологично различни езици
Хашим Акиф, Бюлент Кърджалъ, Мерйем Салим, Татяна Чакълова

10.00 лв.

Древна история на българските земи
Неделчо Неделчев

13.00 лв.