Въведение в статистиката
Петко Димитров

13.00 лв.

Руски език Част 1
Ирена Костадинова, Марина Демирова

13.00 лв.

Екскурзоводство
Велико Великов; Милена Стоянова

13.00 лв.

English on your own Part 2
Пепа Смядовска, Галабина Йорданова

13.00 лв.

География на туризма
Велико Великов; Милена Стоянова

13.00 лв.

Бъдещи кризи и конфликти
Димитър Митрев

13.00 лв.

Компютърна и мрежова сигурност
Станимир Станев

13.00 лв.

Банково дело
Свилен Тонев

13.00 лв.

Осигуряване на системите за сигурност
Димитър Митрев, Румен Коджейков, Димитър Димитров

13.00 лв.

Социална психология и туристическо поведение
Стойко Иванов; Милко Иванов

13.00 лв.