Общо учение за конституцията
Георги Близнашки

30.00 лв.

История на славянските езици Т.2: Източни славяни
Ростислав Станков; Албена Стаменова

16.00 лв.

Основи на митническия контрол
Цветан Мадански; Ирена Ставрева

20.00 лв.

Из българската историческа фонетика
Анна-Мария Тотоманова

12.00 лв.

Хармония в рекламната комуникация
Христо Кафтанджиев

14.00 лв.

Инквизицията в Западна Европа
Димитър Шишиев

15.00 лв.

Нерелационни бази от данни. Практическо ръководство
Филип Петров; Цветанка Георгиева - Трифонова

15.00 лв.