Отразени митове
Снежана Начева

17.00 лв.

Нерелационни бази от данни. Практическо ръководство
Филип Петров; Цветанка Георгиева - Трифонова

15.00 лв.

Инквизицията в Западна Европа
Димитър Шишиев

15.00 лв.

История на Земята
Христо Пимпирев

20.00 лв.