Каква ни е Хекуба? За историята на философията
Цочо Бояджиев; Олег Георгиев; Калин Янакиев; Георги Каприев

14.00 лв.

Размисли за сенките
Браян Дженкинс

18.00 лв.

Приобщаващо образование
Сийка Чавдарова-Костова

14.00 лв.

РазМисли за суетата
Вълчан Вълчанов

14.00 лв.