Геодезия Ч.3 - за професионалните гимназии
Васил Станев; Иван Иванов

13.00 лв.

Радио и телевизионна техника - учебник за СПТУ
Мария Проданова/Недялко Недялк

7.50 лв.

Картография - учебник за техникуми по строителство
Христина Катранушкова,Бочарова

9.00 лв.