Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води
Румен Арсов; Драган Драганов и др.

35.00 лв.

Пречистване на природни води
Петър Калинков

22.00 лв.

Топлинно стопанство
Димитър Киров

23.00 лв.

Инженерна екология
Димитър Киров

17.00 лв.

Клас на бетона. Контрол и оценка
Петър Кузманов

12.00 лв.