Немско-български политехнически речник
Ангел Писарев и други

59.00 лв.

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води
Румен Арсов; Драган Драганов и др.

35.00 лв.

Химия за кандидат-студенти
Благомира Стайкова

17.00 лв.

Език за програмиране С
Димитър Богданов

14.00 лв.