Социална работа с индивидуални клиенти
Гинка Механджийска

15.00 лв.

Маркс след марксизмите
Съставител Хараламби Паницидис

21.00 лв.

Сборник от казуси по въведение в счетоводството
Елеонора Станчева-Тодорова; Илияна Анкова; Надя Велинова-Соколова

15.00 лв.

Философия и наука
Сергей Герджиков

20.00 лв.