-20% -20.00%
Обкръжение
Карл Фруде Тилер
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.

-20% -20.00%
Дунав
Клаудио Магрис
18.00 лв. Отстъпка- 20.00%

14.40 лв.

-20% -20.00%
Елементи на германския фибулен костюм на юг от Дунав
Александър Станев
12.00 лв. Отстъпка- 20.00%

9.60 лв.

-20% -20.00%
Приказки/ Огуст Стриндберг
Огуст Стриндберг
14.00 лв. Отстъпка- 20.00%

11.20 лв.

-20% -20.00%
Другото море
Клаудио Магрис
8.00 лв. Отстъпка- 20.00%

6.40 лв.

-20% -20.00%
Самотни във времето
Арво Валтон
14.00 лв. Отстъпка- 20.00%

11.20 лв.

-20% -20.00%
Равновесие
Йон Байешу
12.00 лв. Отстъпка- 20.00%

9.60 лв.

-20% -20.00%
Пилигримът и живата вода
Александър Неделчев
12.00 лв. Отстъпка- 20.00%

9.60 лв.

-20% -20.00%
Лицата на Русе от I-ви до средата на ХХ век. Енциклопедичен справочник
Мариана Димитрова; Стоян Йорданов
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.

-20% -20.00%
Дневникът на един журналист без дневник. Историята на мишлето "Б"
Йон Дезидериу Сърбу
12.00 лв. Отстъпка- 20.00%

9.60 лв.

-20% -20.00%
Спомени/ Мирча Елиаде
Мирча Елиаде
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.