Имението Меделени
Йонел Теодоряну

14.00 лв.

Невинните дни на войната
Марио Фортунато

12.99 лв.

Отвъд моста
Йоан Славич

13.00 лв.

Епопея на изгнаниците
Александър Влахкинов

16.00 лв.

Скръц
Георги Маринов

10.00 лв.

Един глупак на припек
Андре-Марсел Адамек

12.00 лв.

Насъщен глад
Нина Ненчева

8.00 лв.

Пробудени камъни
Соня Зубович

8.00 лв.

Трагедията на Панаит Истрати
Елени Казандзакис

8.00 лв.