-20% -20.00%
Национализмът
Григор Велев
12.00 лв. Отстъпка- 20.00%

9.60 лв.

-20% -20.00%
Вирусни хепатити в детска възраст
Доц.д-р Пенка Илиева
8.00 лв. Отстъпка- 20.00%

6.40 лв.

-20% -20.00%
Манипулации по време на преход Кн.2
Илия Илиев
6.50 лв. Отстъпка- 20.00%

5.20 лв.

-20% -20.00%
Силуети в синьо-червената мъгла Ч.1
Илия Илиев
6.50 лв. Отстъпка- 20.00%

5.20 лв.

-20% -20.00%
Хирургия. Основи на хирургията Т.1
Колектив
58.95 лв. Отстъпка- 20.00%

47.16 лв.

-20% -20.00%
Учебник по клинична патология Т.ІІ
Под редакцията на акад.проф. Григор Велев и доц.д-р Маргарита Каменова
49.95 лв. Отстъпка- 20.00%

39.96 лв.

-20% -20.00%
Респираторен Дистрес Синдром при възрастни /ARDS/
Пламен Кенаров
12.00 лв. Отстъпка- 20.00%

9.60 лв.

-20% -20.00%
Тестове по медицинска генетика
Колектив
10.00 лв. Отстъпка- 20.00%

8.00 лв.