-20% -20.00%
Шри Йопанишад
Шри Шримад А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада
5.00 лв. Отстъпка- 20.00%

4.00 лв.

Съвършено освобождение
Девамрита Свами

5.00 лв.

Бхагавад-гита. Кратко въведение
Шри Шримад А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада

4.00 лв.

Еликсирът на безсмъртието
Сухотра Свами

12.00 лв.

Нектарът на наставленията
Шри Шримад А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада

5.00 лв.

Шримад Бхагаватам. Втора песен
Шри Шримад А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада

10.00 лв.

Шримад Бхагаватам. Четвърта песен - част първа
Шри Шримад А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада

10.00 лв.

Шримад Бхагаватам. Четвърта песен - част втора
Шри Шримад А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада

10.00 лв.

-20% -20.00%
Шримад Бхагаватам. Четвърта песен - част трета
Шри Шримад А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада
10.00 лв. Отстъпка- 20.00%

8.00 лв.

Науката за себепознанието
Шри Шримад А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада

15.00 лв.