Основи на екологията
Валентин Богоев, Анелия Кенарова

25.00 лв.

Консервационна биология
Ричард Примак; Йордан Узунов; Бойко Георгиев

30.00 лв.

Кристализация от разтвори
Николай Теодосиев

60.00 лв.

Три добруджански рода
Господин Великов; Любомир Пенев

20.00 лв.

Алгология Т.1-2/ Комплект
Добрина Н.Темнискова; Майя П.Стойнева

60.00 лв.

Водораслите - храна и лекарства
Стефка Димитрова-Конаклиева

12.00 лв.

Лимнология
Димитър Кожухаров

30.00 лв.

Crystal Habits of Minerals
Иван Костов, Руслан Костов

130.00 лв.

Phenomenal Crystals
Ilia Deleff

45.00 лв.