Време за двама. Стихотворения
Ерик Ондрейичка

7.00 лв.

Поезията като свидетел. Есета и стихове
Георги Константинов

10.00 лв.

Моите мисли
Галина Игнатова

15.00 лв.

Приспивателният дрозд
Любомир Фелдек

5.00 лв.

Към Трамтария. Стихове за деца
Мирослав Валек

5.00 лв.

Видимости. Хайбуни
Димитър Стефанов

3.00 лв.

Сонети
Иржи Жачек

5.00 лв.

По дигата
Иван Голев

5.00 лв.

Аллах е плюшено мече
Константин Г. Константинов

12.00 лв.

Сътворението
Стоян Владов

5.00 лв.