Време за двама. Стихотворения
Ерик Ондрейичка

7.00 лв.

Поезията като свидетел. Есета и стихове
Георги Константинов

10.00 лв.

Моите мисли
Галина Игнатова

15.00 лв.

Приспивателният дрозд
Любомир Фелдек

5.00 лв.

Видимости. Хайбуни
Димитър Стефанов

3.00 лв.

Сонети
Иржи Жачек

5.00 лв.

Към Трамтария. Стихове за деца
Мирослав Валек

5.00 лв.

По дигата
Иван Голев

5.00 лв.

Аллах е плюшено мече
Константин Г. Константинов

12.00 лв.