Международни финанси
Милчо Стоименов

85.00 лв.

Финансиране на международната търговия
Милчо Стоименов; Весела Тодорова

39.00 лв.

Геоикономика и регионално развитие
Соня Докова, Камен Петров

18.00 лв.

Организациоонно поведение
Ангел Ангелов

21.00 лв.

Банки и кредитно посредничество
Пенка Стефанова

18.00 лв.

Застрахователен пазар
Христо Драганов

17.00 лв.

-25% -25.00%
Регионално планиране и прогнозиране. Ч.2
Лиляна Василева и др.
14.00 лв. Отстъпка- 25.00%

10.50 лв.

Търговия на едро
Асен Чаушев

14.00 лв.

Финансово счетоводство
Трифон Трифонов

21.00 лв.