Петър Бонев
Симеон Янев

15.00 лв.

Цветя на злото
Шарл Бодлер

10.00 лв.

Молитва към човека. Антология
Георги Братанов

10.00 лв.

Последна риза
Боян Ангелов

12.00 лв.

Позиции. Статии и интервюта
Николай Малинов

5.00 лв.

Зазоряване
Иван Гранитски

15.00 лв.