-20% -20.00%
Годишен финансов отчет на малки и средни предприятия
Доц.д-р Христина Колева
12.00 лв. Отстъпка- 20.00%

9.60 лв.

Социално осигуряване / трето издание
Гочо Гочев;Богомил Манов

21.00 лв.

Данъци 2005: ЗКПО, ЗДДС, ЗА, Хармон. / старо
Иван Дочев и колектив

9.60 лв.

Теория на счетоводството
Трифон Трифонов

24.00 лв.