Данъчно облагане и счетоводно приключване 2019 + CD
Велин Филипов; Лорета Цветкова и др.

38.40 лв.

Социално осигуряване 2019. Книга-годишник + CD
Ивайло Иванов; Даниела Асенова и др.

44.40 лв.

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015
Христина Колева; Даниела Дурина и др.

27.00 лв.

Данъчната ревизия
Здравко Славчев

8.00 лв.

Информационни технологии в счетоводството
Доц. д-р Виолета Краева

12.00 лв.