Не е в наличност
Приложни маркетингови изследвания
Ю. Узунова, Б. Василева

9.90 лв.

Не е в наличност
Маркетингов план
Юлия Узунова

9.90 лв.

Не е в наличност
Маркетингови анализи
Галина Младенова

9.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Маркетинг/ Виденов&син
Колектив

12.00 лв.

Не е в наличност
Увод в мениджмънта на рекламата
Камен Каменов

18.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Управление на маркетинга
Филип Котлър

29.00 лв.

Не е в наличност
*Маркетинг
Веселин Благоев

30.00 лв.