Това е маркетинг
Сет Годин

22.00 лв.

Хармония в рекламната комуникация
Христо Кафтанджиев

14.00 лв.

PR като обект на познание
Венцеслав Бондиков

16.00 лв.

Скритите оръжия в рекламата
Алексей Иванов

19.90 лв.

42 закона на ПР
Александър Христов

11.95 лв.

Социални мрежи и PR на телевизията
Кристина Деспотова

18.00 лв.