-15% -15.00%
Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.) Том 2. Речник - индекс
Петър Динеков и колектив
5.00 лв. Отстъпка- 15.00%

4.25 лв.

-15% -15.00%
Отклонението като норма
Сборник доклади от научни конференции
10.00 лв. Отстъпка- 15.00%

8.50 лв.

-15% -14.92%
Неологизмите в съвременния български език
Марияна Парзулова
2.95 лв. Отстъпка- 14.92%

2.51 лв.

Функционална стилистика
Веселина Ватева

6.50 лв.

-15% -15.00%
Българска фонетика и фонология
Цонка Люцканова
6.80 лв. Отстъпка- 15.00%

5.78 лв.