И нека едната ръка знае какво прави другата
Снежана Зарева-Гарфънкъл

13.00 лв.

Литературата: удоволствия и предизвикателства
Юбилеен сборник в чест на професор Милена Кирова

26.00 лв.

Световете на Яворов
Катя Зографова

15.00 лв.

Нова литературна история
Съставител Пламен Дойнов

8.00 лв.

-20% -20.00%
Избрани трудове по медиевистика
Иван Добрев
20.00 лв. Отстъпка- 20.00%

16.00 лв.