333 български и английски текста за превод
Аглика Добрева и колектив

19.95 лв.

-20% -20.00%
Преводът - Лица и маски Кн.3
Емил Басат
18.00 лв. Отстъпка- 20.00%

14.40 лв.

-20% -20.00%
Български език като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина
16.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.80 лв.

Разни нови езикови съвети
Владко Мурдаров

14.00 лв.