333 български и английски текста за превод
Аглика Добрева и колектив

19.95 лв.

Преводът - Лица и маски Кн.3
Емил Басат

18.00 лв.

Български език като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина

16.00 лв.