Разни нови езикови съвети
Владко Мурдаров

14.00 лв.

Балканско езикознание
Петя Асенова

14.00 лв.

Свадата с Локи
Яна Чанкова; Айгир Сверисон

10.00 лв.

Българската граматика в правила и тестове
Андриана Матеева,Р.Кърлова

15.00 лв.

Алано - древнобългарското писмо
Живко Войников

12.00 лв.

Семиотика на парите
Проф. Мирослав Дачев

13.00 лв.

-15%
Из моя езиковедски бележник
Михаил Виденов
25.00 лв. Отстъпка- 15%

21.25 лв.

Строеж на естествения език
Мария Стамболиева

14.00 лв.