-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Запис на заповед. Нова съдебна практика. Архивна съдебна практика

25.00 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Същински полови престъпления. Практика на ВС и ВКС по наказателни дела
Ива Пушкарова

23.90 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Научно-практически коментар
Николай Николов

22.00 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Защита на конкуренцията. Съдебна практика на Върховния административен съд Ч.I

14.00 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Съдебна практика по Закона за устройство на територията (2001-2009)

18.00 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебна практика! Гражданско право 2018
Стоян Ставру; Румен Неков

29.90 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012-2017)
Теофана Евгениева; Николай Павлевчев

35.00 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Съдебна практика по новото заповедно производство

18.00 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебната практика! (Облигационно право) Том I
Стоян Ставру; Румен Неков

26.50 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебната практика! (Облигационно право) Том II
Стоян Ставру; Румен Неков

27.00 лв.

-20% с код KNIGA
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право том XIV

25.00 лв.