Вещно право
Георги Боянов

25.00 лв.

Сборник казуси по гражданскоправни науки
Съставител Гергана Боянова

14.00 лв.

Общо учение за конституцията
Георги Близнашки

30.00 лв.

Основи на гражданското право
Георги Боянов

20.00 лв.

Закон за наследството
Цанка Цанкова и колектив

60.00 лв.