-15% -15.00%
Принципи на Конституцията на Република България
Георги Близнашки
5.00 лв. Отстъпка- 15.00%

4.25 лв.

Вещно право
Георги Боянов

25.00 лв.

-20% -20.00%
Конституционни основи на гражданското общество
Георги Близнашки
5.00 лв. Отстъпка- 20.00%

4.00 лв.

-25% -25.00%
Свобода на словото
Симона Велева
21.00 лв. Отстъпка- 25.00%

15.75 лв.

-15% -15.00%
Общо учение за конституцията
Георги Близнашки
30.00 лв. Отстъпка- 15.00%

25.50 лв.

-20% -20.00%
Лекции по обща теория на държавата
Даниел Вълчев
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.

Социално осигуряване 2020
Ивайло Иванов; Даниела Асенова и др.

38.00 лв.

Българското гражданство
Георги Близнашки

5.00 лв.