Нелинейни параболични уравнения
Марин Л. Маринов

15.00 лв.

Game Method for Modelling
Krassimir Atanassov

11.00 лв.

Матрично смятане с Mathematica
Марин Маринов

13.00 лв.

Математика за зрелостен изпит: Теми и задачи
Галя Кожухарова, Христо Лесов и др.

10.00 лв.