Процедури за химичен анализ
Рахила Борисова

24.00 лв.

Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия
Димитър Тодоровски; Йоана Захариева; Мария Миланова

14.00 лв.

Задачи по аналитична химия
Геомил Пеков; Даниела Цекова; Галина Генчева

15.00 лв.

Optical Fluorides
Jordan Muhovski

30.00 лв.

-15% -15.00%
Археометрия
Ивелин Кулев
48.00 лв. Отстъпка- 15.00%

40.80 лв.

Задачи по органична химия
Марин Янков

14.00 лв.

Органичен синтез Т.2
Александър Добрев

25.00 лв.

Основи на химичния анализ
Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова

50.00 лв.

Органична химия
Галин Петров

30.00 лв.

-20% -20.00%
Неорганична химия
Добри Лазаров
25.00 лв. Отстъпка- 20.00%

20.00 лв.