Процедури за химичен анализ
Рахила Борисова

24.00 лв.

Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия
Димитър Тодоровски; Йоана Захариева; Мария Миланова

14.00 лв.

Задачи по аналитична химия
Геомил Пеков; Даниела Цекова; Галина Генчева

15.00 лв.

Адсорбция и катализа
Любомир Т. Влаев

40.00 лв.

Химична термодинамика
Ева Соколова

16.00 лв.

Optical Fluorides
Jordan Muhovski

30.00 лв.

Археометрия
Ивелин Кулев

48.00 лв.

Задачи по органична химия
Марин Янков

14.00 лв.

Органичен синтез Т.2
Александър Добрев

25.00 лв.

Органичен синтез Т.1
Александър Добрев

25.00 лв.