Процедури за химичен анализ
Рахила Борисова

24.00 лв.

Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия
Димитър Тодоровски; Йоана Захариева; Мария Миланова

14.00 лв.

Задачи по аналитична химия
Геомил Пеков; Даниела Цекова; Галина Генчева

15.00 лв.

Optical Fluorides
Jordan Muhovski

30.00 лв.

-10% -10.00%
Археометрия
Ивелин Кулев
48.00 лв. Отстъпка- 10.00%

43.20 лв.

Задачи по органична химия
Марин Янков

14.00 лв.

Органичен синтез Т.2
Александър Добрев

25.00 лв.

Неорганична химия
Добри Лазаров

25.00 лв.