Обща химия
Елена Киркова

25.00 лв.

100 решени задачи за кандидатстудентски изпит по химия
Емилия Пачеджиева;Галин Петров

15.00 лв.

Неорганична химия
Добри Лазаров

25.00 лв.

Задачи по аналитична химия
Геомил Пеков; Даниела Цекова; Галина Генчева

15.00 лв.

Задачи по органична химия
Марин Янков

14.00 лв.

Основи на химичния анализ
Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова

50.00 лв.

Археометрия
Ивелин Кулев

48.00 лв.

Кристализация от разтвори
Николай Теодосиев

60.00 лв.

Органичен синтез Т.2
Александър Добрев

25.00 лв.

Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия
Димитър Тодоровски; Йоана Захариева; Мария Миланова

14.00 лв.

Optical Fluorides
Jordan Muhovski

30.00 лв.