Urology. A textbook for students of medicine
B.Zozikov, V.Mariyanovski, B.Mladenov, B.Petrov, V.Hadzhiyska

18.00 лв.

Терапевтичен справочник по медицинска Онкология
Под редакцията на К. В. Тимчева

20.00 лв.

Остеомиелит
Д-р Явор Григоров, д.м.

20.00 лв.

Енциклопедия по интегративна медицина Т.7: Хематология
Проф. д-р Връбка Орбецова, дмн; Виолета Замфирова

25.00 лв.

Енциклопедия по интегративна медицина Т.10: Енергийна медицина
Проф. д-р Връбка Орбецова, дмн; Виолета Замфирова

25.00 лв.

Енциклопедия по интегративна медицина Т.8: Алергология
Проф. д-р Връбка Орбецова, дмн; Виолета Замфирова

20.00 лв.

Тялото помни
Бесел ван дер Колк

25.00 лв.

Краят на Алцхаймер
Д-р Дейл Бредесен

17.00 лв.