Световен ли е "Нобел"?
Амелия Личева

16.00 лв.

Триумфът на твореца
Цветан Тодоров

17.00 лв.

Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов
Антоанета Алипиева; Антония Велкова; Митко Новков; Михаил Неделчев

10.00 лв.

Световете на Яворов
Катя Зографова

15.00 лв.

Нова литературна история
Съставител Пламен Дойнов

8.00 лв.