Японската класическа литература
Братислав Иванов

16.00 лв.

Иван Грозев в българската литература
Елена Азманова-Рударска

20.00 лв.

Поколение и поезия 1956-1989
Пламен Дойнов

15.00 лв.

Воля за всеобхватност: Иван Богданов
Съставители Михаил Неделчев; Пламен Дойнов

13.00 лв.