Translation with a Face
София Ангелова

12.00 лв.

-20% -20.00%
The Missing Links
Roumiana Blagoeva
14.00 лв. Отстъпка- 20.00%

11.20 лв.

Иновативни практики в чуждоезиковото обучение. Български език като чужд
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина

14.00 лв.

333 български и английски текста за превод
Аглика Добрева и колектив

19.95 лв.

-20% -20.00%
Български език като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина
16.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.80 лв.

Разни нови езикови съвети
Владко Мурдаров

14.00 лв.