-15% -15.00%
История на славянските езици Т.2: Източни славяни
Ростислав Станков; Албена Стаменова
16.00 лв. Отстъпка- 15.00%

13.60 лв.

Старобългарски език
Кирил Мирчев

5.00 лв.

Иновативни практики в чуждоезиковото обучение. Български език като чужд
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина

14.00 лв.

-15% -14.99%
333 български и английски текста за превод
Аглика Добрева и колектив
19.95 лв. Отстъпка- 14.99%

16.96 лв.

-15% -15.00%
Български език като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина
16.00 лв. Отстъпка- 15.00%

13.60 лв.

-15% -15.00%
Разни нови езикови съвети
Владко Мурдаров
14.00 лв. Отстъпка- 15.00%

11.90 лв.