333 български и английски текста за превод
Аглика Добрева и колектив

19.95 лв.

-20% -20.00%
Български език като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина
16.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.80 лв.

-20% -20.00%
Разни нови езикови съвети
Владко Мурдаров
14.00 лв. Отстъпка- 20.00%

11.20 лв.

-20% -20.00%
Учебен правописен речник 1-4 клас
Нели Иванова; Румяна Нешкова
6.60 лв. Отстъпка- 20.00%

5.28 лв.

-20% -20.00%
Език и професионална комуникация 3
Съставител Галина Павлова
16.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.80 лв.

-15% -15.00%
Езикът на рекламния слоган. Немско-български паралели
Гергана Фъркова
38.00 лв. Отстъпка- 15.00%

32.30 лв.

-15% -15.02%
Фразеологичен речник на българския език за ученици
Върбан Вътов
9.99 лв. Отстъпка- 15.02%

8.49 лв.

-20% -20.02%
Синонимен речник на българския език за ученици
Върбан Вътов
8.99 лв. Отстъпка- 20.02%

7.19 лв.